P30-ART


ارسال موضوع ارسال پاسخ
 
امتیاز موضوع:
 • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ایجاد یک دوربین دیجیتال با تکیه های چوبی با استفاده از فتوشاپ
نویسنده پیام
کاربر با تجربه
*****

ارسال‌ها: 537
تاریخ عضویت: اردیبهشت 1393
اعتبار: 43
وضعیت : آفلاین
جنسیت:
سپاس ها 398
سپاس شده 294 بار در 171 ارسال
ارسال: #1
ایجاد یک دوربین دیجیتال با تکیه های چوبی با استفاده از فتوشاپ
محصول نهایی، آنچه شما ایجاد خواهید کرد
[تصویر: final-Digital-Camera.jpg]
گام ۱
در سند جدید، یک لایه جدید ایجاد کنید و نام آنرا camera1 بگذارید. از ابزار مستطیل گرد (با قطر ۲۰ پیکسلی) برای رسم شکلی مشابه ۱a استفاده کنید و آنرا با هر رنگی پرکنید ۱b. سپس Blending Option و تنظیمات را باز کنید ۱c.
[تصویر: 1ab.jpg][img=600x1610]http://www.gooyait.com/uploads/1c.jpg
گام ۲
یک لایه جدید ایجاد کنید و نام آنرا camera2 بگذارید. با پایین نگهداشتن Ctrl روی camera1 کلیک کنید تا انتخاب آنرا بدست آورید. به منو بروید Select > Modify > Contract کنتراست را روی ۷px قرار دهید. سپس آنرا با هر رنگی پر کنید.
[تصویر: 275.jpg]
گام ۳
Ctrl+T را نگهداشته روی تصویر راست کلیک کرده و Perspective را انتخاب کنید. سپس با پایین گرفتن Alt  مانند (۳a) camera2 را تغییر دهید.
از ابزار Rectangular Marquee برای ساختن شبیه ۳b استفاده کنید و ۳c را Delete کنید. سپس Blending Options را باز کرده و از تنظیمات توصیفی در ۳d استفاده نمایید.
[img=600x1180]http://www.gooyait.com/uploads/3abc.jpg[img=600x2030]http://www.gooyait.com/uploads/3d.jpg
گام ۴
Ctrl + J را برای کپی کردن camera2 فشار دهید ، لایه جدید را به نام camera3 تغییر دهید. Blending Options آنرا پاک کنید و Fill آنرا به ۰% کاهش دهید. سپس Blending Options را باز کنید و تنظیمات توصیف شده در ۴a استفاده کنید.
[img=600x1210]http://www.gooyait.com/uploads/4a1.jpg[تصویر: 4b1.jpg]
گام ۵
از ابزار Rectangle Marquee برای ادامه زیر استفاده کنید.
[تصویر: 529.jpg]
گام ۶
Ctrl+J را برای کپی کردن camera3 فشار دهید و نام لایه جدید را camera3 noise  بگذارید. Fill آن را ۱۰۰% قرار داده و Blending Option آنرا پاک کنید. با پایین نگهداشتن Ctrl و کلیک روی camera3 انتخاب آنرا بدست آورید. به منو Filter > Noise > Add Noise بروید ، مانند شکل ۶a تنظیم کنید. سپس به منو بروید Filter > Blur > Blur . Blending Mode لایه را به Multiple تغییر دهید و Opacity را روی ۷% بگذارید ۶b.
[تصویر: 6ab.jpg]
گام ۷
لایه جدیدی روی camera1 ایجاد کنید و آنرا camera right بنامید. آنرا به چپ حرکت دهید مانند ۷a. گام ۲ را تکرار کنید. سپس انتخابی مانند ۷b انجام داده و Delete را بفشارید.
Ctrl+T را بفشارید و روی تصویر راست کلیک کرده و Perspective را برگزینید. با پایین نگهداشتن Alt camera2 را مانند ۷c تغییر دهید. سپس Blending Options را باز کرده و تنظیمات توصیف شده در ۷d را استفاده کنید.
d� T>��Opan lang=FA style=’font-family:”Tahoma”,”sans-serif”‘> را روی ۷% بگذارید ۶b.
[img=600x1140]http://www.gooyait.com/uploads/7abc.jpg[تصویر: 7d.jpg]
گام ۸
Ctrl+J را برای کپی کردن camera right بفشارید و لایه جدید را camera right shadow بنامید. آنرا زیر camera right در تب لایه ۸a قرار دهید. Blending Options آنرا پاک کنید مانند ۸b. سپس Blending Options آنرا باز کنید و تنظیمات توصیف شده در ۸c را استفاده نمائید.
[تصویر: 8ab.jpg][تصویر: 8c.jpg]
گام ۹
wood texture را اضافه کنید و Blending Mode آنرا به Multiply تغییر دهید.
[تصویر: 913.jpg]
گام ۱۰
گوشه راست. لایه جدیدی بالای wood texture ایجاد کنید و آنرا right bottom بنامید. از ابزار Rounded Rectangle (با قطر ۲۰px) برای رسم مانند ۱۰a استفاده کنید و آنرا با هر رنگی پر کنید ۱۰b. سپس با پایین نگهداشتن Ctrl روی wood texture کلیک کنید تا آنرا انتخاب کند. Ctrl+Shift+I را برای انتخاب معکوس بفشارید و  Delete را بفشارید ۱۰c. Blending Options را باز کنید و از تنظیمات توصیف شده در ۱۰d استفاده کنید.
[تصویر: 10abc.jpg][img=600x2030]http://www.gooyait.com/uploads/10d.jpg
گام ۱۱
Ctrl+J را بفشارید تا right bottom کپی شود لایه جدید را right bottom noise بنامید و Blending Options آنرا پاک کنید. با پایین نگهداشتن Ctrl و کلیک روی right bottom noise آنرا انتخاب کنید. به منو Filter > Noise > Add Noise رفته و مانند ۶a تنظیم کنید. سپس به منو Filter > Blur > Blur بروید. Blending Mode لایه را به Multiply تغییر دهید و Opacity را به ۲۰% تغییر دهید.
[تصویر: 1118.jpg]
گام ۱۲
نور و سایه بیشتری برای دوربین بیفزائید.
[تصویر: 12a.jpg][تصویر: 12b.jpg][تصویر: 12c.jpg]
گام ۱۳
لایه جدیدی در بالا ایجاد کرده و نام آنرا zoom1 بنامید. از ابزار Elliptical Marquee برای رسم دایره مانند ۱۳a استفاده کنید و آنرا با هر رنگی پر کنید. سپس Blending Options و تنظیمات را باز کنید ۱۳b.
[تصویر: 13a.jpg][img=600x1670]http://www.gooyait.com/uploads/13b.jpg
گام ۱۴
لایه جدیدی در بالا ایجاد و نام آنرا zoom2 بگذارید و دایره ای مانند ۱۴a ایجاد کنید.سپس Blending Options را باز کرده و مطابق توصیفات در ۱۴b تنظیم کنید.
[تصویر: 14a.jpg][img=600x2090]http://www.gooyait.com/uploads/14b.jpg
گام ۱۵
لایه جدیدی در بالا ایجاد و نام آنرا zoom3 بگذارید و دایره ای مانند ۱۵a ایجاد کنید.سپس Blending Options را باز کرده و مطابق توصیفات در ۱۵b تنظیم کنید.
[تصویر: 15a.jpg][img=600x1650]http://www.gooyait.com/uploads/15b.jpg
گام ۱۶
لایه جدیدی در بالا ایجاد و نام آنرا zoom4 بگذارید و دایره ای مانند ۱۶a ایجاد کنید.سپس Blending Options را باز کرده و مطابق توصیفات در ۱۶b تنظیم کنید.
[تصویر: 16a.jpg][img=600x1210]http://www.gooyait.com/uploads/16b.jpg
گام ۱۷
لایه جدیدی در بالا ایجاد و نام آنرا zoom5 بگذارید و دایره ای مانند ۱۷a ایجاد کنید.سپس Blending Options را باز کرده و مطابق توصیفات در ۱۷b تنظیم کنید.
[تصویر: 17a.jpg][img=600x1210]http://www.gooyait.com/uploads/17b.jpg
گام ۱۸
لایه جدیدی در بالا ایجاد کرده و نام آنرا rounded zoom بگذارید. از ایزار Rounded Rectangle استفاده کنید (قطر روی ۲۰px تنظیم شود) برای رسم مشابه ۱۸a . سپس Blending Options را باز کرده و مطابق توصیفات در ۱۸b تنظیم کنید.
[img=600x1190]http://www.gooyait.com/uploads/18ab.jpg
گام ۱۹
مانند زیر zoom light1 و zoom light2 را بسازید.
[تصویر: 19a.jpg][تصویر: 19b.jpg]
گام ۲۰
به زوم متن اضافه کنید.
[تصویر: 20a.jpg][تصویر: 20b.jpg]
گام ۲۱
سند جدیدی را در بالا ایجاد کرده و نام آنرا flash1 بگذارید. از ابزار Rounded Rectangle استفاده نمایید (قطر را روی ۵pxتنظیم کنید) تا مانند زیر رسم کنید.
[img=600x1210]http://www.gooyait.com/uploads/2113.jpg
گام ۲۲
لایه جدیدی روی flash1 ایجاد کنید. با پایین نگهداشتن Ctrl روی flash1 کلیک کنید تا آنرا انتخاب کند. به منو Select > Modify > Contract رفته و کنتراست را روی ۵px تنظیم نمایید و flash2 را با هر رنگی پر کنید. سپس Blending Options را باز کرده و تنظیمات زیر را انجام دهید.
[img=600x1630]http://www.gooyait.com/uploads/2213.jpg
گام ۲۳
Ctrl+J را برای کپی کردن flash2 بفشارید و لایه جدید را flash3 بنامید و Blending Options آنرا مطابق زیر ریست نمایید.
[img=600x1210]http://www.gooyait.com/uploads/2313.jpg
گام ۲۴
کمی نقاط سیاه اضافه کنید.
[img=600x1130]http://www.gooyait.com/uploads/24a.jpg[تصویر: 24b.jpg]
گام ۲۵
لایه جدیدی در بالا ایجاد کرده و نام آنرا black bar بگذارید. ابزار Rounded Rectangle را (با قطر روی ۴px) برای رسم مانند زیر استفاده نمایید.
[img=600x1610]http://www.gooyait.com/uploads/2511.jpg
گام ۲۶
Ctrl+J را بفشارید تا black bar را کپی کند  و نام لایه جدید را light bar بگذارید. Blending Options آنرا پاک کنید و با رنگ سفید آنرا پر کنید. سپس از ابزار Rectangular Marquee برای پاک کردن مطابق زیر استفاده کنید.
[تصویر: 2610.jpg]
گام ۲۷
لایه جدیدی در بالا ایجاد کرده و آنرا button بنامید. از ابزار Rounded Rectangle (با قطر ۵px) برای رسم مطابق زیر استفاده نمایید.
[img=600x1140]http://www.gooyait.com/uploads/278.jpg
گام ۲۸
۲ خط کوچک اضافه کنید.
[تصویر: 284.jpg]
گام ۲۹
لایه جدیدی در زیر camera1 ایجاد و آنرا camera shadow بنامید. از ابزار Eliptical Marquee برای ساختن انتخابی مانند ۲۹a استفاده کنید و با رنگ سیاه آنرا پر کنید ۲۹b.سپس به منو Filter > Blur > Gaussian Blur رفته و مانند ۲۹c تنظیم کنید.
[تصویر: 29abc.jpg]
تصویر نهایی
ایجاد دستگاه های الکترونیکی در فتوشاپ می تواند یک فرایند خسته کننده باشد.نتیجه شما به مقدار زمانی که به پروژه اختصاص می دهید و مقدار جزئیاتی که تصمیم می گیرید تا شامل شود، بستگی خواهد داشت. با تمرین شما بایستی قادر باشید که هر دستگاهی را خودتان دوباره ایجاد کنید.
[تصویر: final-Digital-Camera.jpg]

منبع :
 
کد php:
www.gooyait.com 

ســیــتــی فــانــــ

انجمن تفریحی تک آرام


انجمن تک آرام به دنبال گروه مدیریت میگردد ... !!!

پس کلیک کنین ...

05-14-1393 10:16 ب.ظ
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط alivesali
ارسال موضوع ارسال پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان